Tune in Tel Aviv

Ozen Bar

King George St 48, Tel Aviv-Yafo

אוזן בר

המלך ג'ורג' 48, תל אביב-יפו
Sat
שבת
12
NOVEMBER
10:10 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
9:00 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
11:30 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
9:40 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
10:50 pm
Fri
שישי
11
NOVEMBER
10:00 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
1:10 am
Fri
שישי
11
NOVEMBER
11:10 pm
Sat
שבת
12
NOVEMBER
12:30 am
Fri
שישי
11
NOVEMBER
10:30 pm